Azkaloth

Het Pantheon

De wereld van Azkaloth kent zeven goden. De vier Elementaire Goden van Vuur, Water, Aarde en Lucht hebben de wereld geschapen. De godinnen van Haat en Liefde hebben de mens geschapen. De jongste god is de God van de Handel, die het leven van de mens zo beïnvloedt.

FooGallery

Envira gallery